Bel voor een consult of informatie 023 - 526 39 22

gratis inloopspreekuur elke maandag van 7.30 – 09.00 uur

Bedrijfsplan

Elk bedrijf kan met vragen over het bewegingsapparaat die de werkomgeving beinvloeden bij Instituut Van Ham terecht. Het is mogelijk om direct (dezelfde dag) een bewegingsprobleem te laten beoordelen. We streven naar een synergie in de driehoek: arbo-coordinator, bedrijfsarts en bedrijfssfysiotherapeut. Ons uitgangspunt is verzuim voorkomen; liever bezig zijn met de oorzaak in plaats van het gevolg; en bij verzuim: een snelle werkhervatting. We streven steeds naar een snel en effectief resultaat.

Het Bedrijfsgezondheidsplan is een integrale planmatige aanpak van primair, secundair en tertiaire preventieve maatregelen om het verzuim te beheersen. Het is een tweeledig concept dat bewegingsproblemen voorkomt en bewegingsproblemen verhelpt. Het biedt een management informatiesysteem dat inzicht geeft in de zorgconsumptie van medewerkers. Hierdoor kunnen we samen met u een op maat gemaakt preventieprogramma samenstellen. Anderzijds zorgen een snelle consultancy-expertise en gerichte zorgprogramma’s voor een spoedige terugkeer op de werkvloer.

Het FysioConsult is er voor werknemers die een bewegingsprobleem hebben en dreigen te verzuimen of al verzuimen. Het consultverslag bestaat uit een probleemanalyse die te gebruiken is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Verder beantwoordt het de vraag of er een behandelindicatie aanwezig is en geeft een advies voor een plan van aanpak. Indien nodig kan, in overleg met de bedrijfsarts en op verwijzing tot behandelen worden overgegaan.

FysioConsult kan door de zorgverzekeraar worden vergoed.

FysioTherapie is er voor werknemers die een bewegingsprobleem hebben en dreigen te verzuimen of al verzuimen. Ze worden fysio- of manueel therapeutisch behandeld. In goed overleg en met terugkoppeling met de verzuimfunctionaris en de bedrijfsarts wordt het plan van aanpak ingezet en op gezette tijden geevalueerd. FysioTherapie kan door de zorgverzekeraar worden vergoed.

ErgoConsult is er voor werknemers die (nog) geen arbeidsgerelateerd bewegingsprobleem hebben en dreigen te verzuimen. De werkplek wordt ergonomisch beoordeeld en de werknemer wordt geadviseerd over zijn/haar houding en afstelling van apparatuur. Wanneer de werknemer verzuimt kan ErgoConsult een onderdeel zijn van FysioTherapie. Van elk consult wordt een verslag gemaakt. Dit verslag beantwoordt de vraag of er een indicatie voor werkplektraining aanwezig is en geeft een advies voor een plan van aanpak.

ErgoTraining is er voor werknemers die (nog) geen arbeidsgerelateerd bewegingsprobleem hebben en dreigen te verzuimen. De arbeidshouding wordt in een klein aantal sessies naar aanleiding van de adviezen in het ErgoConsult verslag op de werkplek getraind.

De groepscursussen zijn gericht op het voorkomen van verzuim. Ze geven inzicht en maken de werknemer bewust van zijn houding tijdens het arbeidsproces. De opzet is interaktief en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het Werkhervatting en reïntegratie pakket is op de hulpvraag afgepast. Naar aanleiding van de intake wordt het pakket vastgesteld. Met de intake worden drie mogelijk oorzakelijke elementen geanalyseerd. De functionele fysieke belastbaarheid (incl. functionele capaciteitsmeting Ðisokinesie- en vragenlijsten), het persoonlijk functioneren en het fysiek functioneren op de werkplek.

Het interventie pakket bestaat afhankelijk van de noodzaak uit:

 • FysioTherapie
 • Fysieke belastbaarheids training
 • Persoonlijke begeleiding
 • ErgoTraining
Op een plezierige ontspannen wijze wordt hieraan aandacht besteed aan het ontwikkelen en in stand houden van een gezonde actieve levensstijl Een gezonde actieve levensstijl draagt er toe bij dat u de dagelijkse bezigheden op energieke wijze kan verrichten. Voorts zorgt een gezonde actieve levensstijl ervoor dat u een lager risico loopt op het ontwikkelen van ziekten die samenhangen met een tekort aan beweging.

Voorbeelden van dit soort ziekten zijn:

 • Rugklachten
 • RSI-klachten
 • Hart- en vaatziekten

Welke faciliteiten?

 • Goede bereikbaarheid met parkeerruimte voor de deur. (er is een invalide parkeerplek direct voor de deur)
 • Geen wachttijden.
 • Oefenzaal met zeer uitgebreide oefen- en revalidatie faciliteiten.
 • Optimale behandelmogelijkheden in de oefenzaal
 • Privacy door aparte behandelkamers.
 • Ruime en schone kleed- en doucheruimtes met opberglockers.
 • De vestiging Aerdenhout is rolstoel toegankelijk.

Afspraak maken

Vul het formulier in en u wordt binnen één werkdag teruggebeld

cal
Behandeling binnen 24 uur Afspraak maken
 • logo
 • logo
 • logo